Kehtib vana hea reegel: mängi palli sealt, kus see asub. Mängi väljakut nii nagu see on. Kui see pole võimalik, käitu nii nagu on õige. Selleks, et käituda õigesti, peab tundma golfireegleid.

On õige aeg üle vaadata, millised on alanud aastast kehtima hakanud golfireeglite suuremad muudatused. Nagu tavaks, muudetakse reegleid vajadusel iga nelja aasta tagant ehk siis praegune määrustik kehtib 2015. aasta lõpuni.

Lisaks üllitati tänavu raamat Decision of Golf 2012-2013, kus selgitatakse ja avatakse reegleid konkreetsete lahendite (raamat ilmub iga kahe aasta tagant) kaudu.

Jätkuvalt on au sees golfimänguvaim oma ausa mängu põhimõtetega, lugupidav suhtumine kaasmängijatesse ja väljakutesse. Siinmail aeg-ajalt praktiseeritav varbaga palli asendi parandamine või bunkrist palli käega väljaviskamine ei leia isegi Reegliteraamatus käsitlemist. Niisugused tegevused ei käi golfimängu alla.

Uued golfireeglid 2012

Palli liikumine

Täiendati reeglit 18-2b ühe väikese, aga olulise märkusega.

Reegel: kui pall liigub pärast seda, kui mängija on võtnud pallile suuna (ehk siis asetanud kepi vahetult palli taha), siis trahvitakse mängijat ühe karistuslöögiga ja pall tuleb asetada tagasi algsesse asukohta.

Uues versioonis seisab: kui on kindel ja selgelt nähtav, et mängija ei ole süüdi palli liikumises, siis sellisel juhul teda ei trahvita ning mängu tuleb jätkata palli uuest asukohast.

Ilmekas näide on olukord griinil: olles võtnud pallile suuna, mõtleb mängija ümber, astub pallist eemale ning siis liigutab tuul palli uude asukohta. Nüüd jätkub mäng ilma trahvita uuest asukohast. Eelmiste reeglite järgi tuli lisada trahv ja jätkata mängu palli vanast asukohast.

Pallile suunavõtt

On muudetud mõistet pallile suunavõtt (Addressing the Ball). Enne sisaldas see definitsioon ka löögiasendi võtmist, nüüd enam mitte. Maakeeli: pallile on suund võetud, kui kepp on palli taha asetatud, olge kuidas te parasjagu olete (ühel jalal, kahel jalal…).

Kohtuniku tegevus

Oluline täiendus on seoses kohtuniku tegevusega (Definitions/referee): kui rajamängus ei ole kohtunik määratud konkreetse paari kohtunikuks, siis üldjuhul puudub tal õigus sekkuda mängijate vahelisse mängu, v.a olukorrad, kus mängijad püüavad kokku leppida reeglite eiramises või kui mäng on aeglane või on rikutud reeglit, mille karistuseks on diskvalifitseerimine.

See tähendab, et reeglite tundmine on mängu osa ja kaunist swing’ist ei pruugi võitmiseks piisata. Mängijail on alati õigus kohtunik kutsuda ja reeglitejärgne lahendus saada.

Hilinemine

Lihtsamaks on tehtud krooniliste hilinejate elu. Nüüd on nii, et kui te hilinete starti vähem kui viis minutit, pääsete kahe trahviga löögimängus ja rajakaotusega rajamängus. Varem oli nii kerge karistusega pääsemine komitee vastutulek, nüüd reegel 6-3a.

Elektroonilised abivahendid

Nagu muugi elu, ei pääse golfgi tänapäeval tele ja elektrooniliste vidinate survest. Elektroonilised kaugusmõõtjad on kohalike reeglite järgi juba praegugi lubatud. Palju on kommenteeritud  reegli 14-3 üht lahendit, nimelt decision 14-3/17, mis räägib võimalikust raadio/muusika/vms kuulamisest mängu ajal.

Reegel 14-3 ei luba mängijatel kasutada tehislikke abivahendeid või ka tavapärast varustust ebatavalisel moel, mis võib aidata ühe löögi sooritamisel või kogu mänguringi jooksul. Ülalnimetatud lahend siiski lubab peale raja lõppu ja enne järgmise alustamist raadiot kuulata, kas siis kõrvaklappidega või ilma. Siiski ei tohi sel moel saada mingit keelatud informatsiooni.

Mõte on selles, et mängija ei saaks millegi kuulamise abil ennast häirivatest asjaoludest vabastada või saab lihtsalt palliga pihta, kui ei kuule näiteks hõiget: „FORE!”. Samas on raske ettekujutada toredat mängukaaslast kõrvaklapid peas või raadio õlal.

Televisiooni mõju

Kui vastavalt reeglile 6-6d (ehk skoorkaardil on ühe raja tulemuseks märgitud väiksem tulemus kui tegeliklult) järgnes automaatne diskvalifitseerimine sõltumata põhjusest, siis nüüd võib mängija erandkorral diskvalifitseerimisest pääseda, aga seda vaid juhul kui:

  • tehes lähenemislööki rohust, ilmneb pärast telepildi uurimist, et tegemist oli topeltlöögiga (mängu ajal mängija seda ei adunud ega lisanud endale ühte trahvilööki);
  • asetanud palli griinile, ilmneb telepildi abil, et pall liikus imevähe oma asukohast, aga ei naasnud tagasi, kuigi mängijal oli põhjust arvata vastupidist ning mängija mängis palli uuest asukohast (seega valest kohast – vähemalt kaks trahvilööki):
  • kui tele abiga tuvastatakse, et mängija on bunkris löögiks keppi tahapoole viies puudutanud mõnda liivatera ise seda hoomamata ja endale seega kaks trahvilööki lisamata jätnud;
Ülaltoodud juhtudel on komiteel õigus loobuda diskvalifitseerivast otsusest ning lisada mängija tulemusele konkreetsed trahvilöögid (lahend 33-7/4.5).

Kindlasti ei käi selle erandi alla reeglite mittetundmine (ma ei teadnud, et palli veest välja tõstes trahvi saab) või näiteks veetakistuses kõrkjates vehklemine (ega mul kuklas silmi ole, et näeksin, kas taga kõrkjad kukuvad või ei).

Palli otsimine ja identifitseerimine

Selgemalt on lahti kirjutatud reegel 12 (palli otsimine ja identifitseerimine). Oluline on siin meelde jätta, et kui pall võib olla kaetud liivaga ükskõik kus kohas väljakul, siis kui otsides seda juhuslikult liigutatakse, trahvi ei saa. Tuleb vaid taastada palli asend liivas (võib jätta väikese osa pallist nähtavaks) ja vastavalt reeglitele jätkata.

Juhutegur

Ära tuleb mainida reegli 19-1 märkus, mis räägib tegevustest, kui juhutegur (outside agency ehk näiteks pealtvaataja) TAHTLIKULT liikuva palli suunda muudab: jätkata tuleb sealt, kus pall eelduslikult oleks peatunud (näiteks kui out of bound’is, siis tuleb sooritada uus löök) v.a griin, kus löök tühistatakse ja tuleb sooritada uus.

Amatöörgolfi reeglid

Nii et – kes tahab golfimänguga rikkaks saada või kellele ei meeldi tavapärased karikad, tuleb see mäng korralikult ära õppida ja katsuda profimaailmas hakkama saada.
Lõpuks on hole in one’i auhinna suurus amatööridele vabaks lastud ehk siis hole in one’i eest auto saamine ei too kaasa amatööristaatuse kaotamist.

Aga laias laastus on reeglites kõik vanaviisi: jätkuvalt tehakse golfimaailmas vahet neil, kes järgivad amatöörgolfireegleid ja neil, kes ei järgi. Olümpialiikumisega ühinemine erilist revolutsiooni kaasa ei toonud.
Täpselt sama kehtib  raha eest õpetamisele. Kvaliteedimärgiks mõlemal juhul on vastavatesse organisatsioonidesse, Eestis siis PGA of Estonia’sse, kuulumine.

Heinu Klaas, EGL reeglite ja HCP komitee esimees 

Heinu Klaas

Kirjuta kommentaar