Mängija HCP

Mängija asi on teada oma HCP ja mängida oma õige HCP-ga (Reegel 6-2). Oma HCP’st kõrgema HCP’ga mängimine viib vältimatu diskvalifitseerimiseni. Kui te mängite väljaspool oma koduklubi, kandke hoolt et kõik tulemused(eriti mis langetavad Teie HCP, saaksid kajastatud ). Küsimus on lugupidavas suhtumises kaasvõistlejate suhtes.

Siit edasi tuleneb ka löögijälgede parandamine fairwayl, jälgede riisumine bunkris jne. ning üleüldse reeglite järgimine.

Kui sa ise seda teed, siis on põhjendatud ootus , et ka teised seda järgivad. Kui seda teha ei viitsi või ei suuda ,oleks mõistlik harrastust vahetada.

Paljuräägitud mängutempo.

Kui võistlustingimustesse on ette antud mänguaeg, siis tuleb nui neljaks sellest ka kinni pidada (Reegel 6-7). Ja kui osutub vajalikuks, siis ka oma harjumuspärast rutiini muutes. Muuseas, mängupidurdajad on tegelikult mehed, naised mängivad keskeltläbi 10-15 minutit kiiremini, juunioritest me ei räägigi. Varu on siin tohutult.

Löögiks tuleb valmis olla kohe kui Teie kord kätte jõuab, puttiliini saab arvutama hakata kohe kui greenile jõutakse, jälgige üksteise lööke jne. Ja kes veel ei tea, sobimatu venitamine radade vahel, läheb kirja mängu venitamisega järgmisel rajal (Reegel 6-7 note 1).

Kui on kehtestatud nn. mängutempo graafik, siis mõõdetakse ühe raja aega hetkest, kus eelmise raja lipp asetati auku hetkeni, kus asetatakse auku mängitava raja lipp. Kui rühm järjepidevalt graafikus ei püsi, siis hakatakse jälgima igat mängijat eraldi ja tehakse siis vastavad hoiatused ja trahvid kuni diskvalifitseerimiseni.

Meistriks saadakse harjutusväljakul, mitte võistlustel.

Kui mängija ei tea reeglit

Kui löögimängus juhtub olukord kus mängija ei oska jätkata, sest ta ei tea mida reeglid selle kohta ütlevad, ja kohtunikku ei ole käepärast, võib jätkata kahe palliga. Eelnevalt tuleb kindlasti teavitada märkijat/kaasvõistlejaid, et selline plaan on ja kindlasti tuleb teada anda , kuidas te selles olukorras tahaksite jätkata kui reeglid lubaksid. Ja muidugi enne kaardi allkirjastamist tuleb sellest teada anda peakohtunikule/komiteele, kes siis olukorra lahendavad.

Näited

  • Trophy’ l ühel mängijal oli küsimus kas 4 ja 5 raja vahel maapinnal olevast kaevukaanest saab vabastuse või mitte. Kohtunikku käepärast polnud, nii jätkas ta alljärgnevalt, teavitades kaasmängijaid, et tahaks jätkata vaba dropiga, kui reeglid seda lubaksid, mängiski ühe palli tehes dropi ja teise palli sealt kus see asus enne vabastuse võtmist. Dropiga mängis 7 ilma dropita 4. Kuna sellest kohast võis jätkata ilma karistuseta dropiga läks võistlejal kirja 7
  • BMW ‘l lõi mängija teise lõõgi viimasel rajal üle green’i. Kuna ta kahtlustas, et see pall võis minna auti, lõi ta ka varupalli. Jõudes originaalpalli juurde jäi tal arusaamatuks kas see pall on audis või mitte. Mis selles situatsioonis teha? Kuulutada kaasvõistlejatele, et jätkaks igaljuhul originaalpalliga, kui reeglid seda lubaksid ning mängidagi mõlemad pallid lõpuni. Kirja läheb reeglitekohane tulemus.
  • Est Am ‘il oli mängijal pall veealas, aga mängitav, kuigi svingi segas veetakistuse tähis. Mängija ei teadnud, kas ta võib tähist eemaldada või mitte selleasemel et mängida kahte palli, valis ta ebamugava löögi.

Juhin veelkord tähelepanu sellel et seda saab kasutada kui te mängite löögimängu, rajamängus see võimalus puudub.

Ning kui on kohtunik saadaval, kasutage kohtuniku abi.

Kohtuniku otsus on lõplik.

See tähendab seda, et see on lõplik.(Reegel 34-2) Keegi teine seda muuta ei saa.

Pall veetakistuses

Veelkord peab üle rääkima selle et kuulutada pall kadunuks veetakistuses, peavad selle kohta olema väga kõvad asitõendid (Reegel 26-1). Ei piisa, et ta lendas selles suunas, või, et kus ta ikka minna sai, märkija arvas jne. Kui selle suuna peal kasvab vähegi näiteks raffi, ei saa te lihtsalt õelda et kuna ma enne vett palli ei leidnud, küllap siis ta on veetakistuses.

Ilmselge näide oli TGK meistrivõistlustel, kus pall löödi 12 rajal valgetelt tiidelt veesuunas (paremal üle 9. raja valgete tiide), keegi ei näinud otseselt. Otsiti paar minutit ja kuna ei leitud, küpses otsus kuulutada see kadunuks veetakistusse. Ja otse loomulikult leiti see hiljem ikkagi sealt niidetud raffist.

Siit tuleneb, et kui ikka ei nähta konkreetselt palli veetakistusse kadumas, tuleb mängida samast paigast kust pall löödi, varupall ja kui originaalpalli ei leita, muutub varupall mängusolevaks palliks.

Vastasel juhul, kui dropatakse nn. Reegli 26 järgi (pall veetakistuses),siis mängitakse valest kohast, millele järgneb kaks trahvi ning kohustus ikkagi õigest paigast jätkata ning juhul kui rikkumine on tõsine (võistleja saab olulist edu)ning kui seda viga ei parandata enne järgmise raja avalöögi tegemist, siis tuleb võistleja diskvalifitseerida

Varupalli löömine

Kui on soov lüüa varupall, tuleb sellest teada anda üheseltmõistetavalt ehk öelda, et löön varupalli (reegel 27-2a). Kindlasti ei kõlba väljendid,et ma panen igaks juhuks ühe veel jms. Ning ei kõlba ka nõustumine kaasmängijatega kui need ütlevad et pane varupall ja sa ümised nõustumise märgiks.

Siit tuleneb tegelikult keeruline koht soliidsele klubimängijale, kes näeb kõrvalt, et mängija plaanib varupalli lüüa aga kipub sellest teatamata jätma, sest reegel 8-1 keelab mängijal küsida ja anda nõu (küll aga näit.võib sobivalt reegleid tutvustada jms.).

Droppamine

Dropata tuleb seistes sirgelt, käsi väljasirutatud õlakõrguselt ja pall lihtsalt kukutada kuhu vaja (Reegel 20-2). Kui juhtubki et droppasite näiteks põlvekõrguselt (väsimus!?), siis selle liigutuse eest te trahvi veel ei saa , lihtsalt tuleb ennast kokku võtta ja droppamist korrata, aga sedapuhku juba õigesti (Reegel 20-6). Juhul kui te seda ikkagi ei tee, saate trahvi 1 löök(Reegel 20-2).

Juhuvesi

Veel on tekkinud küsimusi, kuidas määrata, kas väljakul on juhuvett (et siis saada jätkata vaba dropiga Reegel 25-1). Siin aitab juhuvee definitsioon. Sõnum on see, et kui enne või pärast lõõgiasendi sissevõtmist on vesi visuaalselt nähtav,siis on tegemist juhuveega. Küll aga ei tule arvesse ühel jalal hüppamised, kaevamised jne.

Vette taotud puupostid

Niitvälja 15.greeni ümbritsevad vette taotud puupostid. Need ei ole veetakistuse tähised,vaid teisaldamatud tehislikud takistused, veealatähised on kinnitatud nende külge. Mitmel mängijal on jäänud pall pidama vastu neid poste. Üks võimalik jätkamise viis oleks vastavalt Reeglile 24-2 ehk siis vabastus teisaldamatust tehislikust takistusest (vaba dropp-mitte lipule ligemale). Oleks pall veetakistuses, siis seda reeglit kasutada ei saaks(24-2b note 1)

Märkija ei ole kohtunik.

Märkija on isik, kes märgib Teie tulemuse (tavaliselt valivad selle võistlejad ise enne võistlust vahetades skoorkaarte).

Teisisõnu, märkija ei saa kuulutada näit. palli kadunuks veetakistusse, kui selleks puudavad tõsiseltvõetavad tõendid ehk väide, et märkija oli nõus või märkija ütles ,ei ole iseenesest veel argument. Märkija kohus on üles märkida Teie tulemus ja allkirjastada Teie skoorkaart.

Mängija on vastutav õige tulemuse eest igal rajal, mis on kantud skoorkaardile, küll ei ole ta vastutav tulemuse kokkuliitmise eest. Selle punkti sõnum on, et mängida tuleb golfireeglite järgi,mitte mängija ja märkija kokkulepete järgi(vastasel juhul tuleb mängu reegel 1-3 nn. reeglitest kõrvale kaldumise kokkulepe, mis viib mõlema diskvalifitseerimiseni)

Heinu Klaas TGK juhatuse liige, Reeglite ja HCP toimkond