VÕISTLUSTINGIMUSED

Kasutatavad draiverid

Võistleja poolt kasutatava draiveri kepipea mudel ja lööginurk peab olema kehtivas R&A poolt välja antud lubatud golfikeppide nimekirjas (List of Conforming Driver Heads – www.randa.org).

Karistus tingimuste rikkumise eest: diskvalifitseerimine

Palli spetsifikatsioon

Märkus reegli 5-1 juurde. Kõik võistlejad peavad kasutama palle, mis on loetletud kehtivas, R&A poolt väljastatavas nõuetele vastavate golfipallide nimekirjas (List of Conforming Golf Balls – www.randa.org).

Karistus tingimuste rikkumise eest: diskvalifitseerimine

Stardiaeg

Märkus reegli 6-3a juurde. Kui võistleja hilineb starti kuni viis minutit, on löögimängus karistuseks kaks lööki õigel ajal mittestartimise eest.

Mängutempo

Märkus 2 reegli 6-7 juurde. Võistluskomitee määrab täisringi ning iga raja lõpetamiseks lubatud maksimaalse aja ning edastab vastavasisulise informatsiooni mängijatele.

Mängima peab liigsete viivitusteta. Mängutempo hoidmiseks omab võistluskomitee õigust mõõta selle võistlusgrupi mänguaega, kes viivitab ning kelle mänguaeg ei mahu lubatud kontrollaja piiridesse. Viivitust defineerib olukord, kus järgnev mängugrupp jääb eespool mängivast grupist maha rohkem kui stardiaja intervalli võrra.

Kui võistleja, kelle kord on esimesena sooritada löök, ületab ajavõtul 50 sek piiri ning 40 sek piiri, juhul kui tema kord on lüüa järjekorras teisena või kolmandana, võib teha talle hoiatuse mängutempost mittekinnipidamise eest.

  • Esimene rikkumine – suuline hoiatus
  • Teine rikkumine – trahv üks löök
  • Kolmas rikkumine – trahv kaks lööki
  • Neljas rikkumine – diskvalifitseerimine

Võistluskomitee ei pea võistlejaid aja mõõtmisest informeerima. Aja mõõtmine algab hetkest, mil kohtuniku otsuse kohaselt on võistleja kord lööki sooritada.

Mängu katkestamine ohtliku olukorra tõttu. Äike.

Kohaldatakse reeglit 6-8b.

  • Mäng koheselt katkestada: üks pikk sireen
  • Mäng katkestada: kolm järjestikulist sireeni, korduvalt.
  • Jätkake mängu: kaks järjestikulist sireeni, korduvalt.

Äikese korral annab mängu ajutisest katkestamisest märku üks pikk sireeniheli. Võistleja kohustuseks on mäng koheselt katkestada, märkida pall (n. tiiga/tiidega) ning lahkuda väljakult.

Rajad 1,2,3,6,7,9,10,11,17,18 – Klubihoone lähenduses olevatelt radadelt kogunevad võistlejad klubihoonesse;

Rajad 8 (green),12,13,14(tee-ala),15(green),16(tee-ala) – Võistlejad kogunevad 13. teeala kõrvale, transport klubihoonesse

Rajad 4,5,14(green),15(tee-ala) ja 16(green) – Võistlejad kogunevad 15. teeala kõrvale, transport klubihoonesse

Elektooniliste seadmete kasutamine

Mobiiltelefonide, piiparite, jms. kasutamine häirib golfiväljakul kaasmängijate mängu. Kui võistlejal on mobiil rajal kaasas, siis tuleb see panna vaiksele tööreziimile või välja lülitada. Telefoni kasutamine võib kaasa tuua võistluskomitee-poolse otsuse mängija diskvalifitseerida (Reeglid 33 – 1 ja 33 – 7).

Riietus ja jalatsid

Riietuse ja jalatsite puhul peab järgima klubi poolt kehtestatud etiketireegleid. Golfikingade puhul on lubatud soft spikes. Karistus tingimuste rikkumise eest: kaks lööki rajal, kus eksimus aset leidis, maksimaalne karistus mängu jooksul – 4 lööki.

Tulemuskaartide tagastamine

Võistleja peab mängu lõppedes tulemuskaardi viivitamatult tagastama caddiemaster`isse kooskõlas reegliga 6-6b. Karistus tingimuste rikkumise eest: diskvalifitseerimine

Võistluse tulemused

Võistlustulemused loetakse ametlikuks peale nende kandmist ametlikule tulemustetahvlile. Kõik küsimused ja pretensioonid peab võistluskomiteele edastama hiljemalt 15 minutit enne mängu lõppu võistluse esimesel päeval ja enne mängu lõppu võistluse viimasel päeval.

Kohalikud reeglid

Out of bounds

Pall mänguruumist väljas- Reegel 27. Pall mänguruumist väljas / out of bounds / on tähistatud valgete vaiadega ja / või valge joonega ning aiapostidega 4 raja vasakul servas. Kui korraga on tähistuseks kasutatud nii vaiu kui joont, siis kehtib tähistusena joon.

Veetakistus

Reegel 26. Veetakistus on tähistatud kollaste vaiadega. Külgveetakistus on tähistatud punaste vaiadega

Teisaldatavad tehislikud takistused

Reegel 24-1. – Bunkrites olevad kivid ja käbid. Next tee tähised.

Teisaldamatud tehislikud takistused

Reegel 24-2. Kaugusmärgid, ehitatud teed, kaevud, pingid, sprinklerite kaaned; Istutatud puud, mis on tähistatud punase lindiga.

Ground under repair

Reegel 25. Ground under repair ala on tähistatud siniste vaiadega või joonega. Ground under repair ala, kus mängimine on keelatud, on tähistatud sini-valgete vaiadega.

Kohalike reeglite rikkumine: trahv kaks lööki.

Eesti Golfi Liit, Tallinna Golfiklubi