Stardiaeg

Stardis tuleb olla täpselt sellel ajal,mis on märgitud ajakavas. Seda sõltumata sellest,kas te avate teisena või kolmandane jne. Karistus on diskvalifitseerimine. Kuni viie minutilise hilinemise korral võib (ei pea) komitee tõsiste põhjuste ilmnemise korral lubada Teid mängima karistades Teid kahe löögiga esimesel rajal löögimängus või esimese raja kaotusega rajamängus. Hea tava näeb ette, et Te olete valmis 5 minutit enne Teie stardiaega.(Reegel 6-3)

Näiteks: Est-Am’il üks võistleja diskvalifitseeriti põhjusel et Ta hilines starti üle viie minuti, teine sai kaks trahvi esimesel rajal, kuna hilines starti 1 minuti!

Kohalikud reeglid

On mängija asi tunda reegleid (Reegel 6-1).

Enne mängu tutvuge igal juhul kohalike reeglitega:

  • Et vältida nende rikkumist- kohalike reeglite rikkumine – kaks lööki
  • Nendest on palju kasu – kus ja kuidas kasutatakse eelispaiga nn. talvereegleid, kivid bunkris, pall oma maandumisjäljes jne.

Näiteks: Est-Am’il ei kasutanud mõned nn. talvereeglit, kuna ei teadnudki nende olemasolust(ehk ei lugenud neile kaasa antud kohalikke reegleid, jne.

Definitsioonid

Edenemisala (through the green) on kogu väljak!!!

Välja arvatud

  • Kõik väljaku takistused (bunkrid ,veetakistused)
  • Mängitav raja avalöögiala ja puttamisgreen

Mis see tähendab?

Tähendab seda, et kui mingi reegel on kehtestatud edenemisala (i. k. through the green) kohta siis kehtib see reegel kogu väljakul, kaasa arvatud raff, mets jne v.a. takistused ja out of bounds muidugi.

Näiteks: kui pall maandumisjäljes reegel (25-2) on laiendatud edenemisalale (muidu ta kehtib lühikeseks niidetud ala – closely mown area – kohta ainult), siis saab ta ilma karistuseta sealt välja võtta ka metsas , raffis jne.

Lühikeseks niidetud ala (closely mown area) – lühkeseks lõigatud muruga ala on ala väljakul (kaasa arvatud rajad rafis), mis on lõigatud fairway kõrguseks või sellest lühemaks (Reegel 25-2)

Tõsist segadust tekitab eestikeelsete reeglite vildakas/vale tõlge, mis võrdsustab antud kontekstis edenemisala ja fairway(mis on ilmselgelt vale). Siit küsimus muidugi kas on vaja meeleheitlikult leida eestikeelseid vasteid spetsiifilistele golfis kasutatavatele ingliskeelsetele sõnadele/mõistetele

Veetakistus, külgveetakistus

Esimene oluline asi

Veetakistusi märkivad vaiad on teisaldatavad tehislikud takistused. See tähendab seda , et kui mõni selline vai segab teie svingi või stance’i, võite selle rahulikult ilma trahvita eemaldada ja seda isegi juhul kui Teie pall asub veetakistuses. (vt. reeglitest – Definitsioonid- Veetakistus-….sellised vaiad on tehislikud takistused…..,ning – Definitsioonid – tehislikud takistused).

Seda reeglit tuli Est-Am‘il selgitada isegi kõrge tasemega inglise mängijatele. Loe lisaks www.randa.org ning Rules ja sagedamini esitatavad küsimused

 Teine oluline asi

Veetakistuse piirid kulgevad vertikaalselt nii alla kui ülespoole (Definitsioonid).

Mis see tähendab? Juhul kui on vaja määratleda koht, kust pall viimati sisenes veetakistusse(vahel harva ta siiski sinna satub), siis ei ole vahet, kas ta veeres sinna, lendas õhust, põrkas enne vastu maad vms.

Näiteks: Niitvälja 15 green, kui lööte lähenemise puhtalt õhust üle green’,i vette, siis ühe võimalusena võite jätkata saarelt (vastavalt reeglile 26-1c),määrates selle koha saarel kus pall viimasena sisenes veetakistuse piiridesse(ehk siis juba saare teisel küljel,ära unusta ,et veetakistuse piir läheb vertikaalselt ülesse) leides sellest punktist kahe kepipikkuse droppamisala, mis ei tohi asuda lipule ligemale.

Alustuseks vahest aitab, kui klubimängijatel huvi on, võime huvitavamate seikade tutvustamist jätkata ka edaspidi.

Telliskivi bunkris

Ning päris lõppu selline küsimus, mida on küsitud – mida teha kui telliskivi on bunkris ja ei ole kehtestatud kohalikku reeglit et kivid bunkrist võib eemaldada .Vastuseks nii palju et väljakukomitee oleks tänulik Teile kui Te selle sealt ära koristaks. Seda võite ilma karistuseta teha igal ajal ja ilma trahvita(reegel 24-1).Telliskivi on teisaldatav tehislik takistus(vt Definitsioonid) ja küsimus on rohkem keeleline(võrdle – Signe Kivi on bunkris)

Heinu Klaas TGK juhatuse liige, Reeglite ja HCP toimkond